Stichting Oost Europacommissie (OEC)

1. Doel

De Stichting Oost Europacommissie NGK Ede heeft tot doel werkzaam te zijn voor noodlijdende christenen en gemeenschappen in economisch achtergebleven regio's, in het bijzonder in Oost-
Europa. Dat gebeurt door het geven van geestelijke en materiële steun in de vorm van lectuur, kennis, apparatuur, financiële middelen en directe persoonlijke contacten.

2. Hulpverlening en relaties

De commissie begon haar werkzaamheden omstreeks 1970. De hulpverlening richtte zich op de gereformeerde kerk van Csabdi, een dorp dat ca. 40 kilometer ten westen van Budapest ligt.
Daarin gesteund door onze gemeente, gaf zij hulp door het geven van bijbels voor Roemenië en het sturen van voedselpakketten naar Rusland. Daarnaast gaf zij ondersteuning aan diverse Hongaarse en Roemeense gezinnen.
Vanaf 1986 tot enkele jaren geleden was de hulp gericht op de zustergemeente in het dorp Valureni in Roemenië. De overwegend Hongaarse bevolking noemt het dorp Székelykakasd, afgekort Kakasd.
Samen met deze zustergemeente is in 2012 contact gelegd met een tweede zustergemeente:
Zápszony in Oekraïne.
De relaties met Kakasd en Zápszony zijn gericht op uitwisseling op geestelijk gebied en waar nodig materiële ondersteuning.
De uitwisseling op geestelijk gebied krijgt vorm door het onderhouden van contacten, het bezoeken van de zustergemeenten, jeugdreizen van en naar de zustergemeenten, het voeren van gesprekken, brieven, emails, en het sturen van (kinder)bijbels.
Ook is er materiële ondersteuning. In Kakasd onder meer door medewerking aan de bouw van het gemeentecentrum, het Hollandhuis, aan de realisatie van een bakkerij en aan de bouw van een nieuw pastorie. Momenteel bestaat deze hulp vooral uit het sturen van kleding, het ondersteunen van ouderen, het geven van kerstgeschenken aan de jeugd.
Bij het aangaan van de zustergemeente-relatie met Zápszony is afgesproken dat deze relatie zich met name richt op het geestelijk vlak. Behalve het sturen van kerstgeschenken naar de kinderen van Zápszony en een eenmalige inzameling van een bijdrage voor de bouw van de nieuwe pastorie is er op dit moment geen sprake van materiële hulpverlening.
Jaarlijks is er gemeenschappelijk overleg met de drie zustergemeenten. Daarin zoeken we gezamenlijk welke mogelijkheden er zijn om de wederzijdse relatie te verdiepen, te verbreden en te versterken.
Verdiepen door het versterken van de geestelijke dimensie van de relatie.
Verbreden door het evenwichtig uitbouwen van de relatie met Kakasd en Zápszony
Verbinden door het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden van de NGK Ede (De Pelgrim en De Proosdij) bij de zustergemeenten.

3. Organisatie OEC

a. Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 6 bestuursleden met voor ieder bestuurslid ook een
of meer specifieke taken:
Naam
– Peter van 't Hoog voorzitter, uitwisseling en contacten,

– Albert Schuurman secretaris, hulptransporten en jaarlijkse zondag

– penningmeester (vacature) paas- en kerstpakketten (alleen financieel)
– Hylkje Algra fondswerving

– Barry Budding jaarlijkse kerstactie

– Jonny van Eunen jeugdreizen

– Christian van der Spek volwassenenreizen

– Herman Gerritsen communicatie

b. Doe-teams
Voor de verschillende taken zijn doe-teams gevormd. Die zijn als volgt samengesteld:
Taak Leden
– materiële steun GertJan Kroon en Albert Schuurman
– kerstactie Barry Budding en Mariëlle Oosterbeek
– uitwisseling/contacten Peter van 't Hoog en Christian van der Spek
– jeugdreizen Jantine en Pauline Budding, Jet en Jurian Driesten, Jonny
van Eunen, Remco Grandia en Job van Holland
– volwassenenreizen Barry Budding, Albert Schuurman en Christian van der
Spek
– jaarlijkse zondag Barry Budding en Albert Schuurman
– communicatie Herman Gerritsen en Leendert de Keijzer

4. Financiën

De hulp kunnen we alleen verlenen als we daarvoor voldoende geld hebben. We zijn financieel volledig afhankelijk van giften. Als u wilt bijdragen aan het werk van de OEC dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening nummer NL73 INGB 0009 5190 62 t.n.v. de Stichting Oost Europacommissie NGK te EDE.
De stichting is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Daardoor kunnen alle giften, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar zijn.

5. Kledinginzameling

Iedere laatste zondagochtend van de maand, vlak voor en na de kerkdienst, kunt u bij de kindercrècheruimte van de Proosdijkerk schone en hele kleding inleveren. Resttextiel mag ook als u die merkt als 'lompen'.

6. Meedoen

Vindt u of jij het werk van de OEC belangrijk en daaraan meedoen of helpen? Dat stellen wij erg op prijs. Neem in dat geval contact op ons. We zoeken dan graag met u naar de manier waarop dat het beste kan!

7. Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk van onze commissie of wilt u meer informatie over de
beide zustergemeenten dan kunt u contact opnemen met onze secretaris Albert Schuurman, tel. (0318)63 02 62. U kunt ook een e-mail sturen naar oec@ngkede.nl