16+'ers

Coördinator 16+: vacature (17+werk@ngkede.nl)

De 16+’ers willen we blijven onderwijzen wie God is en hen uitdagen om naar Hem te blijven zoeken.
Dit doen we met de volgende activiteiten:
- Catechisatie: een keer in de twee weken gaan de jongeren zich verder verdiepen in hoe je een volgeling van Jezus kunt zijn.
- JV: Twee keer per maand komen de 16+'ers bij elkaar voor een avond met inhoud en FUN. Onder leiding van een aantal coaches worden deze avonden door de jongeren zelf wordt voorbereid.
Beide activiteiten vinden plaats op de zondagavond. De ene week is er catechisatie om 20.00 uur in de consistorie en de andere week is er JV in het Crypt of bij de leiding thuis. 

Studentenwerk
We verlangen ernaar dat jongeren onze gemeente als een fijne plek ervaren waar we ontmoeting kunnen hebben met God en elkaar. Niet alleen onze jongeren die elders studeren en nog steeds lid zijn van onze gemeente maar ook jongeren die in Ede studeren. Daarom is het ons verlangen om de komende jaren studentenwerk in onze gemeente te gaan ontwikkelen en vormgeven. 

Pastoraat
Basispastoraat is het omzien naar elkaar en omvat gesprekken over alledaagse dingen, interesse tonen en meeleven met jongeren. Deze vorm van pastoraat wordt vormgegeven door de catecheten en de JV Coaches. Als je jongeren kent, weet je ook wanneer het even niet zo goed met ze gaat. En in sommige gevallen is er dan iets meer nodig. Deze vorm van pastoraat noemen wij pastorale zorg. Het jeugdpastoraal team biedt ondersteuning en zorgt voor de verbinding tussen basispastoraat en pastorale zorg.

Documenten