Visie en beleid

NGK Ede - Geloof, liefde en zorg

Vanuit het Evangelie zijn wij geroepen om:

  • elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen
  • Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven
  • de aarde op een verantwoorde wijze te beheren
  • onze medemensen daartoe ook uit te nodigen