Visie en beleid

NGK Ede - Geloof, liefde en zorg

Vanuit het Evangelie zijn wij geroepen om:

  • elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen
  • Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven
  • de aarde op een verantwoorde wijze te beheren
  • onze medemensen daartoe ook uit te nodigen

Er is 's ochtends kerkdienst om 10.00 uur. Sinds september 2015 zijn er twee gemeentes NGK in Ede: de Proosdijkerk en De Pelgrim. De laatste komt bijeen in school Het Streek, Bovenbuurtweg 1.