Visie en beleid

De Proosdijkerk behoort tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Centrale punten voor ons zijn:

Eén God: Vader, Zoon en Geest.
Wij geloven dat God bestaat en dat Hij ons liefheeft. In de schepping laat Hij zien hoe groot en machtig Hij is. Wie God is, weten we uit de Bijbel, waarin we kunnen lezen wie Hij is en wat Hij doet en gedaan heeft. We noemen Hem 'Vader, Zoon en Geest', omdat Hij zich zo aan ons bekendmaakt: als één God, in drie personen. De kerk heeft vervolgens door middel van geloofsbelijdenissen altijd woorden proberen te geven aan wie God is.

De Bijbel: Het Woord van God.
God heeft een bijzondere manier gekozen om zich aan mensen bekend te maken. Hij heeft een aantal mensen laten opschrijven wie Hij is en wat Hij allemaal gedaan heeft. De verzameling boeken die zo ontstond, noemen we de Bijbel. De 66 boeken zijn onderverdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament: de boeken uit de periode voor de geboorte van Jezus Christus, en de boeken die daarna geschreven zijn.

Bidden: Praten met God.
Bidden is naar God toegaan met alles wat zich in je leven afspeelt, in het vertrouwen dat Hij er is, naar je luistert, voor je zorgt en tot je spreekt. Bidden heeft te maken met geloof in een God die ons hoort en die in relatie met ons wil leven.

De kerk: De gemeenschap van gelovigen.
Wij geloven dat God zich aan mensen verbindt, dat Hij hen opzoekt en een relatie met hen aangaat. Het geloof verbindt mensen niet alleen met God, maar ook aan elkaar. Ze vormen een gemeenschap van gelovigen: de kerk. Die kerk heeft een taak in de wereld.

Vanuit die basis weten wij ons geroepen om:

  • elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen
  • Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven
  • de aarde op een verantwoorde wijze te beheren
  • onze medemensen daartoe ook uit te nodigen