Meldpunt misbruik

In de kerk gaan we op een open en betrokken manier met elkaar om. Er zijn activiteiten voor iedereen! Dat is belangrijk en waardevol.

Helaas kan, net als in de rest van de wereld, het soms voorkomen dat aandacht voor elkaar over grenzen gaat.

Om de veiligheid in onze kerk op dit vlak te waarborgen, hebben we ons aangesloten bij het protocol en de werkwijze van de Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (CSMKR).

Daarnaast hebben we vertrouwenspersonen aangesteld.