Tieners

NGK-Logo-Lev-FC-klein.png#asset:1331

Tieners (klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs)

Relatie is het hart van ons tienerwerk. Daarom hebben we gekozen voor het woord 'Lev', wat in het Hebreeuws hart betekent. We willen dit verankeren door kleine groepen centraal te stellen. Iedere jongere wordt ingedeeld in een groepje met een vaste leider.

Het tienerwerk is bedoeld voor tieners van klas 1 t/m 4 van de middelbare school.
Er is voor deze tieners een activiteit: Lev Increase, Lev Expand of Teenzone.

Lev Increase
Hoofd en hart van het Mission statement staan hier centraal. Vier van de zeven avonden gaan we met de jongeren inzoomen op wat het betekent om Jezus te volgen en hoe je dat vorm kunt geven in het dagelijkse leven. We beginnen met een plenaire inleiding om vervolgens in de Lev-groepen hierover met de jongeren in gesprek te gaan.

Lev Expand
Twee keer in de zeven weken gaan de Lev-groepen van dezelfde leeftijd samen activiteiten doen die te maken hebben met het praktisch maken van ons geloof (de handen in het Mission statement). Dat kan door bijvoorbeeld te sporten met vluchtelingen, meewerken bij Stichting Present of een God Flow met elkaar in elkaar zetten.

Teenzone
Teenzone is het FUN-gedeelte in het jeugdwerk. Een keer in de zeven weken komen alle Lev-groepen samen om met elkaar een toffe en gezellige activiteit te doen. Voorbeelden van een Teenzone-avond zijn de startavond in het startweekend, het jongens- en meidenevent, een dropping, een spel of andere leuke gezamenlijke activiteit.

Het schema komt er dan zo uit te zien en wordt vijf keer per kerkelijk jaar herhaald.

schema.jpg#asset:192

Pastoraat
Basispastoraat is het omzien naar elkaar en omvat gesprekken over alledaagse dingen, interesse tonen en meeleven met jongeren. Deze vorm van pastoraat wordt vormgegeven door de Lev-leiders. Als je jongeren kent, weet je ook wanneer het even niet zo goed met ze gaat. En in sommige gevallen is er dan iets meer nodig. Deze vorm van pastoraat noemen wij pastorale zorg. De pastoraal jeugdouderling en de jeugdwerker bieden ondersteuning en zorgt het voor de verbinding tussen basispastoraat en pastorale zorg.