Voor kinderen (0 tot 12 jaar)

Kinderwerk (0-12 jaar)

Met het kinderwerk willen wij er aan bijdragen dat kinderen zich welkom voelen in de gemeente, meer over God mogen leren en een goede tijd hebben met elkaar. Ook voor kinderen met een (sociale) beperking is er een plekje in ons kinderwerk.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien.
Dit doen wij met de volgende activiteiten:

Op zondag tijdens de ochtenddienst:

Crèche
Voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar
De allerkleinsten in onze gemeente zijn welkom in de crèche. Deze kun je vinden onder de (buiten)trap naar de consistorie. Voor de dienst mogen de kinderen gebracht worden. Een aantal volwassenen en tieners zorgt ervoor dat het jouw kind tijdens de kerkdienst aan niets ontbreekt. Er staan boxen en er is speelgoed waar de kinderen heerlijk mee kunnen spelen. Lijkt het je leuk om mee te helpen in de crèche, neem dan gerust contact op!

De Ark
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
De peuters zijn van harte welkom in De Ark! Deze kun je vinden in het Crypt. Ook hier worden de kinderen al voor de dienst verwacht. Naast gezellig spelen met elkaar is er een kringmoment. Daar wordt samen gezongen en geluisterd naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er bij het verhaal een mooie kleurplaat of werkje gemaakt.

Spoorzoekers
Voor de kinderen van de basisschoolgroepen 1-4
De kinderen beginnen in de kerkdienst; na het kinderlied gaan de kinderen van groep 1 en 2 samen met de leiding naar ‘de Arcade’ en groep 3 en 4 naar ‘de Lantaarn’ voor een programma dat aansluit op hun belevingswereld. Door middel van een Bijbelverhaal of thema gaan we met elkaar op zoek naar hoe we Jezus kunnen volgen. We zingen en bidden, knutselen, tekenen en doen spelletjes. Voor de zegen komen de kinderen weer terug in de dienst.

Schatgravers
Voor de kinderen van de groepen 5-8
Voor de kinderen van de groepen 5 en 6 is er twee keer in de drie weken Schatgravers. Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 is dit één keer in de drie weken. Voor informatie welke groep er aan de beurt is, kunt u het rooster checken. Voor de dienst verzamelen de kinderen en leiding zich bij de trappen voor de kerk. Daar vandaan lopen ze samen naar de kinderboerderij. Daar gaan ze met elkaar op zoek in de Bijbel naar de schatten die je ontdekt als je Jezus volgt.
Vlak voor het einde van de dienst lopen ze gezamenlijk weer terug naar de kerk.
Door de kinderen naast het bezig zijn met het geloof op eigen niveau ook kerkdiensten te laten meemaken, beogen we dat ze vertrouwd raken met de diensten.
Om de kinderen die in de kerk zitten te prikkelen is er tijdens de dienst het ‘betweenersmoment’.

Het betweenersmoment
Vlak voor de preek is er speciaal voor de ‘betweeners’ een praatje met het doel hen te helpen de preek beter te begrijpen en of toe te passen in hun leven. Er is een groep mensen die dit per toerbeurt verzorgt.

Kinderdienst
Twee keer per jaar organiseren we tijdens een ochtenddienst met en voor onze kinderen een Kinderdienst op hun eigen niveau rondom een thema wat aansluit bij hun belevingswereld.

Door de weeks:

Kinderclub
Voor de kinderen van de groepen 5-8
Een keer in de twee weken is er op woensdagavond Kinderclub voor de kinderen van groep 5-8 van de basisschool. Er worden leuke activiteiten georganiseerd en vaak staat een thema centraal. Het doel is de onderlinge band te versterken.