Over ons jeugdwerk

Welkom!
Op deze pagina’s lees je meer over de ins en outs van ons jeugdwerk en de verschillende activiteiten. We richten ons op de ongeveer 450 kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar in onze gemeente, maar ook jongeren van buiten de gemeente zijn van harte welkom.

Mission statement
De allergrootste wens van de NGK ‘de Proosdij’ is dat jongeren Jezus leren kennen en Hem gaan volgen. Daarom is het Mission statement van het Jeugdwerk:

NGK-Jeugdwerklogo-De-Proosdij-met-Missio

In Johannes 14 vers 9 zegt Jezus: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Door Jezus te volgen, leren onze jongeren God als Vader kennen en hun leven te verbinden met Hem.

Jezus volgen heeft impact op je hele leven.
Jezus volgen doe je met hoofd, hart en handen. Dit komt in het jeugdwerk tot uiting door:
• de kennis die wij van God hebben over te dragen;
• het hart van jongeren te raken;
• ze aan het werk te zetten.
Dit doen we met goede en interessante programma’s die afgestemd zijn op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van de jongeren.

Cluster Jeugd
In ons jeugdwerk bieden we verschillende activiteiten aan. Voor al deze activiteiten zijn leiders nodig, ruimtes en materialen. Hiervoor zijn goede afstemming (praktisch en inhoudelijk), toerusting en financiën nodig. Daar is Cluster Jeugd voor. Daarnaast denken we met elkaar na over visie en beleid en ondersteunen we de ruim 100 vrijwilligers die zich bezig houden met het jeugdwerk.

Cluster Jeugd is te bereiken via e-mail: clusterjeugd@proosdijkerk.nl.

Elk lid van Cluster Jeugd is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor een specifiek onderdeel van het jeugdwerk.

Jeugdwerker
NGK de Proosdij heeft een betaalde jeugdwerker in dienst: Eelco Poelarends.
Eelco heeft allereerst als taak om jeugdleiders toe te rusten voor het jeugdwerk en op visie-, beleids- en aansturend niveau betrokken te zijn bij het jeugdwerk van de NGK de Proosdij.

Voor vragen over het jeugdwerk van de NGK de Proosdij kun je contact opnemen via de mail: eelco.poelarends@ngkede.nl of per telefoon: 06 39601166.