16+'ers

NGK-Next-logo-fc-klein.png#asset:1332


Ook in het 16+ werk stellen we de relatie centraal. Relatie met God, leeftijdsgenoten en leiders. Dit willen we verankeren in de kleine groepjes die een keer in de twee weken bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten willen we de jongeren aanmoedigen om Jezus te (blijven) volgen met hoofd, hart en handen.

NEXT bestaat uit de volgende elementen:

NEXT-groups
Eén keer in de veertien dagen 'NEXT-groups' een kleine groep met vaste leiders. Met elkaar eten, samen verdiepen in Gods woord en daarna nog ruimte voor ontspanning. Op deze manier komen alle aspecten van ‘relatie’ aan de orde en biedt het genoeg ruimte en veiligheid voor jongeren om over hun geloof, twijfels en vragen te praten.

Alle jongeren tussen de 16 en 18 jaar en de oudere jongeren, waarvan wij weten dat ze willen aanhaken, worden in een groep ingedeeld.

NEXT-battles

Eén keer in de twee maanden is er op zondagavond een NEXT-battle. Tijdens deze avonden komen alle NEXT-groepen bij elkaar voor een gezellig/sportief evenement. Dit kan zijn samen volleyballen, groep tegen groep (een soort jongens tegen de meiden), 'minute-to-win-it' of een andere leuke activiteit. Via de NEXT-leiders, de nieuwsbrief en deze website worden de jongeren op de hoogte gehouden van de data waarop deze avonden plaats vinden.

Studentenwerk
We verlangen ernaar dat jongeren onze gemeente als een fijne plek ervaren waar we ontmoeting kunnen hebben met God en elkaar. Niet alleen onze jongeren die elders studeren en nog steeds lid zijn van onze gemeente maar ook jongeren die in Ede studeren. Daarom is het ons verlangen om de komende jaren studentenwerk in onze gemeente te gaan ontwikkelen en vormgeven.

Pastoraat
Basispastoraat is het omzien naar elkaar en omvat gesprekken over alledaagse dingen, interesse tonen en meeleven met jongeren. Deze vorm van pastoraat wordt vormgegeven door de NEXT-leiders. Als je jongeren kent, weet je ook wanneer het even niet zo goed met ze gaat. En in sommige gevallen is er dan iets meer nodig. Deze vorm van pastoraat noemen wij pastorale zorg. De jeugdpastoraal ouderling en de jeugdwerker bieden ondersteuning en zorgen voor de verbinding tussen basispastoraat en pastorale zorg.