Afbeelding bij Vacature jeugdwerker
1 Gerelateerde items

Vacature jeugdwerker

De Nederlands Gereformeerde Kerk ‘de Proosdij’ in Ede zoekt, bij voorkeur per 1 augustus, een kerkelijk werker met focus op het jeugdwerk (16 uur)

De Nederlands Gereformeerde kerk ‘de Proosdij’ wil een kerk zijn waar Jezus Christus centraal staat. Geloof, liefde en zorg zijn de basis voor onze visie die uiteenvalt in vier punten:

 • Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen;
 • Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven;
 • De aarde op een verantwoorde wijze te beheren;
 • Onze medemensen daartoe ook uit te nodigen. De gemeente heeft aantal 937 leden waarvan 563 belijdende leden.

Visie van jeugdwerk

Ons jeugdwerk werkt vanuit het mission statement: ‘Samen Jezus volgen met hoofd, hart en handen’. Wij streven ernaar dat elke jongere wordt gezien.

Profielschets

Het jeugdwerk is recent praktisch en inhoudelijk opnieuw vormgegeven. De relatie met God en elkaar staan daarin centraal. De komende periode willen we het kinderwerk en studentenpastoraat onderzoeken en daar waar nodig vernieuwen. Daarom zoeken we iemand met een brede kennis van de diverse facetten van het jeugdwerk.

Wat zijn jouw belangrijkste taken

 • Pastorale zorg voor jongeren;
 • Toerusten van jeugdleiders;
 • Afstemmen met coördinatoren over praktische zaken zoals jaarplan, begroting etc.;
 • Visie en beleid waarborgen;
 • Samenwerken met andere kerken rondom diensten en activiteiten;
 • Verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van jeugddiensten;
 • Draaiende houden van het huidige tiener- en 16+werk.
 • Daarnaast houd je je bezig met:
 • Beleid ontwikkelen voor het 18+ werk;
 • Een doorlopende geloofslijn uitwerken voor het kinderwerk.

Samenwerking

Als Kerkelijk Werker werk je samen met Cluster Jeugd (coördinatoren van de diverse disciplines van het jeugdwerk) en de predikanten. Samen met de jeugdouderlingen geef je leiding aan het jeugdwerk.

Wat verwachten we van jou

 • Je leeft vanuit de visie: ‘Jezus volgen met hoofd, hart en handen’;
 • Je hebt een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld Godsdienst Pastoraal Werk;
 • Je ben belijdend lid van bij voorkeur een NGK-gemeente;
 • Je bent bereid mee te leven met onze gemeente, o.a. door regelmatig bezoek van de diensten;
 • Je toont geestelijk leiderschap en kunt jeugdleiders geestelijk toerusten;
 • Je hebt ervaring met en kennis van tienerpastoraat;
 • Je bent een spin in het web en kunt delegeren en grenzen bewaken;
 • Je hebt relevante werkervaring binnen kerkelijk jeugdwerk;
 • Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken;
 • Je kunt zelfstandig functioneren, bent realistisch en praktisch.

Wat hebben wij te bieden?

 • Een onlangs vernieuwd en inspirerend jeugdwerk in een gemeente die rijk gezegend is met veel jongeren, waar de ondersteuning door een professionele kerkelijk werker van grote waarde is.
 • Jaarcontract voor 16 uur per week met optie op verlenging.
 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de regeling kerkelijk werkers. Zie https://ngk.nl/commissies/nga/

De procedure

Je kunt reageren tot 31 mei 2019 naar jeugdouderlingen@ngkede.nl. We ontvangen graag een motivatie en een CV. De eerste gesprekken zijn gepland op 3 juni 2019

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact op nemen met Jet Driesten via jeugdouderlingen@ngkede.nl.Afbeelding bij Jeugdwerk vacatures

Jeugdwerk vacatures

Het jeugdwerk is een dynamisch onderdeel van onze gemeente. Een fantastische plek om jouw talenten in te zetten!...

Afbeelding bij Jeugdwerk vacatures

Jeugdwerk vacatures

Het jeugdwerk is een dynamisch onderdeel van onze gemeente. Een fantastische plek om jouw talenten in te zetten!...