Afbeelding bij Cursus ministry/persoonlijke voorbede
1 Gerelateerde items

Cursus ministry/persoonlijke voorbede

In oktober 2019 en een terugkomsessie eind januari 2020 wordt in onze kerk een cursus ministry/voorbede gehouden. Deze cursus wordt samen met leden van andere kerken in Ede georganiseerd.

Het doel van deze cursus is te leren bidden voor elkaar en het leren luisteren naar God.

Voor de cursus wordt Module 1: De basis van gebedsministry van NewWine gebruikt. Dit cursusboek ontvangt iedere deelnemer/ster aan de cursus.

De opbouw van de cursus is elke avond als volgt:

Na een korte lofprijzing wordt er een onderwerp ingeleid en na de inleiding wordt er voor personen/elkaar gebeden.

Onderwerpen, die tijdens de cursus besproken worden zijn o.a. de vorm van het ministrygebed. De 4 thema-avonden zijn:

  • De heelheid van Gods Koninkrijk
  • Meebewegen met wat God aan het doen is
  • De hele mens op het oog
  • Vergeven ontvangen en anderen vergeven.

Eind januari 2020 is er nog een terugkomsessie met als thema: Meewerken met God.

Als cursist leer je geleidelijk hoe een ministrygebed in elkaar zit en hoe je dit in praktijk kunt doen. Het oefenen gebeurt met anderen. die ervaring hebben opgedaan met het ministry-gebed.

De cursus wordt gehouden op de woensdagvonden 2, 9, 16 en 30 oktober 2019. Inloop: 19.30 uur; aanvang 19.45 uur. Kosten: € 15,00.

Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met één van de volgende mensen van het gebedsteam. In dit team zitten o.a. Auke Bos, Jan van Bruggen en Cock Walraven.

Opgave voor de cursus bij Jan van Bruggen. Dit kan per e-mail bruggenhuis@tiscali.nl

Namens het gebedsteam,

Jan van Bruggen


Afbeelding bij Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin

Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin

Ervaringen van een deelnemer Toen we werden uitgenodigd om de cursus ‘Opvoeden 3.7’ te volgen, wisten we niet wat we e...

Afbeelding bij Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin

Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin

Ervaringen van een deelnemer Toen we werden uitgenodigd om de cursus ‘Opvoeden 3.7’ te volgen, wisten we niet wat we e...