Afbeelding bij Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin
1 Gerelateerde items

Opvoedcursus 3.7: 7 updates voor je gezin

Ervaringen van een deelnemer

Toen we werden uitgenodigd om de cursus ‘Opvoeden 3.7’ te volgen, wisten we niet wat we ervan mochten verwachten. Het was namelijk de eerste keer dat hij gegeven werd, dus we konden niet uit de ervaringen van andere ouders putten. Maar deze cursus is heel waardevol en bijzonder voor ons geweest!

De titel is niet zomaar bedacht! De 3 staat voor ‘jij-jouw kind-jouw gezin. De 7 geeft aan dat je als ouders zeven dagen per week bezig bent met opvoeden. Eigenlijk ben je als ouders dus altijd en overal aan het opvoeden. Daarnaast bestaat de cursus ook nog eens uit 7 avonden met 7 verschillende onderwerpen, gegeven door verschillende trainers.

De eerste drie cursusavonden waren gericht op je eigen ervaringen uit je opvoeding en hoe je zelf wilt opvoeden. Vragen als: met welke goede voornemens ben je je gezin gestart en wat zou je graag anders willen (doen), maakten de cursus erg persoonlijk. Daarnaast werd aandacht gegeven hoe naar je kind kunt kijken, naar zijn of haar persoonlijkheid en kwaliteiten en werd er gewezen op valkuilen. Best wel confronterend zo nu en dan!

Op de derde avond kreeg het eigen gezin aandacht. Hoe is het samengesteld en wat maakt jouw gezin zo uniek. Een eerlijk en leerzaam kijkje in elkaars leven!

Naast deze onderwerpen kwamen ook de bekende 3 R’s aan de orde: rust, reinheid en regelmaat. Deze drie begrippen werden aangevuld met ‘ruimte, richting en relatie’. Het is belangrijk om je kind ook ruimte te geven om zelf dingen te ontdekken, te ondervinden en te leren regelen. Hierdoor word je geen ‘Curling Ouder’, dat wil zeggen een ouder die steeds een paadje schoonveegt van hun kind. Het liefst zou je je kind in bescherming willen nemen, maar aan het eind van de avond werd duidelijk dat dát niet zo verstandig is.

In de wereld van het kind is gamen erg belangrijk. Wie herkent dit niet! Kinderen die úren achter de computer of op de tab zitten. Maar gamen hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Het is belangrijk te ontdekken hoe je als ouder tegen deze games aan mag kijken en wat de mogelijkheden zijn om aan de hand van games tot een dialoog met je kind te komen. Deze avond gaf inzicht en mogelijkheden om niet al te gestresst deze fase van opvoeden in te gaan. 

Er was ook een avond gereserveerd voor de geloofsopvoeding. Welke fases zijn er in de geloofsbeleving van het kind en wat kun je doen om deze te stimuleren. Ook de vraag hoe je met je kind in gesprek kunt gaan, kreeg aandacht en wat moet je doen als je vragen krijgt waar je geen antwoord op weet of waarover je juist verschillend denkt. Belangrijk is om niet bang te zijn te erkennen dat ook jij niet alles weet, maar je vertrouwen op God uitspreekt.

De laatste avond kregen we gelegenheid om de voorgaande avonden met elkaar te evalueren en vooruit te kijken. Vanuit de visie over jezelf, je kind en je gezin zijn we met elkaar aan de slag gegaan om een missionstatement te maken: waar sta je voor, wat vind je belangrijk en wat draag je uit naar buiten! 

Aan het eind van iedere avond hadden we op een kiezelsteen een woord geschreven, wat ons helpt herinneren aan het statement dat wij gemaakt hebben. Voor ons was dat bijvoorbeeld: coach, richting en voordoen.’ Deze woorden gaan als ‘gedenkstenen’, zoals in Jozua4:6 wordt beschreven, met ons mee. 

Tot slot sloten we elke cursusavond af door mét elkaar en ook vóór elkaar te bidden. Ook dit moment was indrukwekkend en soms best emotioneel. 

We hebben veel met elkaar gedeeld en zijn meer tot elkaar gekomen. 

De cursus is zeker een aanrader om (samen) te volgen.

Maaike Bolt


Afbeelding bij Cursus ministry/persoonlijke voorbede

Cursus ministry/persoonlijke voorbede

In oktober 2019 en een terugkomsessie eind januari 2020 wordt in onze kerk een cursus ministry/voorbede gehouden. Deze cursus...

Afbeelding bij Cursus ministry/persoonlijke voorbede

Cursus ministry/persoonlijke voorbede

In oktober 2019 en een terugkomsessie eind januari 2020 wordt in onze kerk een cursus ministry/voorbede gehouden. Deze cursus...