Afbeelding bij NGP Blog: Niet gaan stuntelen
5 Gerelateerde items

NGP Blog: Niet gaan stuntelen

NGP Blog: Niet gaan stuntelen

Driemaal per jaar informeert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding via een “blog” de kerken. In deze zomerblog is docent Ad van der Dussen aan het woord.

 

Misschien vergis jij je ook wel eens en schrijf je dat je je tent schoongeveegt hebt in plaats van schoongeveegd. Tja, lastig toch, dat Nederlands. Maar wacht: daar hebben we ooit het ezelsbruggetje van ‘t Kofschip voor geleerd! Alleen als een werkwoordsstam met een t, een k, een f, een s, een ch of een p eindigt mag je vervoegen met een t.

 Dus bij de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding) doen we ook aan goed Nederlands? Jazeker: we zien graag dat studenten foutloos Nederlands schrijven. Straks liever geen stukjes met spelfouten in het kerkblad! Maar dat ik hier over ’t Kofschip begin heeft toch een andere reden. In de colleges ‘geloofsleer’ van het afgelopen voorjaar hebben we namelijk de interessante opvatting bestudeerd, dat je dogma’s kunt vergelijken met grammaticaregels. Die kun je vergeten zolang je foutloos Nederlands schrijft. Maar zodra je gaat stuntelen heb je ze nodig. Zo is het ook met de dogma’s gesteld. Een voorbeeld:

 ‘Wij geloven dat de Persoon van de Zoon … onafscheidelijk verenigd en verbonden is met de menselijke natuur. … Hierom belijden wij, dat ij werkelijk God en werkelijk mens is.Hij werkelijk God en werkelijk mens is.’ (Ned. Geloofsbelijdenis art. 19)

 Deze leer van de ‘twee naturen’ heeft al voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Maar, zo zegt de ‘grammatica-opvatting‘, benader het nu eens zó: zo’n dogma is vooral nuttig om je te helpen om goed over Bijbelverhalen te preken en niet te gaan stuntelen. Dus als het gaat over Jezus’ verzoeking in de woestijn, maak daar dan niet van dat het geen echte verzoeking was, doordat Jezus als de Zoon van God er eigenlijk immuun voor was. Dan verhaspel je het verhaal, en gaat het rode lichtje van de leer van de twee naturen branden. Die komt op voor de volledige menselijkheid van Jezus. Hij heeft de zuigkracht van de verzoeking wel degelijk ondervonden, zodat het een geweldige overwinning is geweest dat hij staande is gebleven – Hij is immers ook waarachtig mens! Nu wordt dat laatste er in een goede preek niet bijgezegd. Het is net als met de regel van ’t Kofschip: je hoeft het dogma niet op te zeggen, als je het maar gebruikt om de plot van het verhaal uit de verf te laten komen. Grappig eigenlijk: hoe beter een dogma functioneert, hoe minder dogmatisch ga je als dominee preken.

Is daarmee alles over de zin van dogma’s gezegd? Nou, dat is nog maar de vraag. In elk geval is dit wel een van de praktische functies van het dogma. En praktisch – dat vinden we belangrijk bij de NGP. We zijn immers een predikanten-opleiding!

Ad van der Dussen, docent systematische theologie aan de NGP


Afbeelding bij De scheur dicht maken?!

De scheur dicht maken?!

Daar zit ik dan. Weer in Kampen in de Nieuwe Kerk. In de kerk waar Wiep en ik...

Afbeelding bij Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Op 7 mei a.s. zullen voor het eerst kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal. Voor ouders/kinderen die...

Afbeelding bij De scheur dicht maken?!

De scheur dicht maken?!

Daar zit ik dan. Weer in Kampen in de Nieuwe Kerk. In de kerk waar Wiep en ik...

Afbeelding bij Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Op 7 mei a.s. zullen voor het eerst kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal. Voor ouders/kinderen die...

Afbeelding bij Een nieuwe tijd, een nieuw logo

Een nieuwe tijd, een nieuw logo

Voor de Proosdij is ­– als een van de twee Edese NGK's – een nieuwe tijd ingegaan. Daarom is gekozen voor...

Afbeelding bij ​Welkom op de nieuwe website van de Proosdij!

​Welkom op de nieuwe website van de Proosdij!

Een nieuwe situatie, een nieuwe website, een nieuwe logo. Sinds de start van de Pelgrim is de Proosdijkerk...

Afbeelding bij OnderWeg

OnderWeg

OnderWeg is het nieuwe kerkelijke magazine voor de gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde...