Afbeelding bij De scheur dicht maken?!
5 Gerelateerde items

De scheur dicht maken?!

Daar zit ik dan. Weer in Kampen in de Nieuwe Kerk. In de kerk waar Wiep en ik belijdenis hebben gedaan, waar we zijn getrouwd, waar onze oudste kinderen zijn gedoopt, van waaruit mijn ouders zijn begraven.

Ik zat daar 50 jaar geleden ook. In de tweede morgendienst. Ik weet nog op welke stoel: de 3e van links naast de pilaar op de achterste rij voor de banken. Ds. Mulder, waarbij ik veel jaren catechese heb gevolgd, gaat voor. Ik meen over een tekst uit Galaten over genade. Nadat hij amen heeft gezegd, staat er een ouderling op. Hij roept luidkeels dat ds Mulder beter synodaal had kunnen blijven in Hattem omdat hij een wolf in schaapskleren was. En voegt daar nog het een en ander aan toe. Dan loopt hij de kerk uit gevolgd door een vijftigtal gemeenteleden. Iedereen perplex. Ds Mulder is niet meer in staat tot een gebed. Hij besluit de dienst met het geven van de zegen. Dit was de vrijgemaakte kerk in Kampen is gescheurd.

Nu, 50 jaar later op 11 november 2017 zit ik weer in de Nieuwe Kerk. Samen met broers en zussen, Nederlands-gereformeerd en Vrijgemaakt-gereformeerd. Een gezamenlijke vergadering van de NGK LV en de GKv synode onder dagvoorzitterschap van ds. Willem Smouter. De bijeenkomst begint met verootmoediging, stilte en gebed. Ook lofzang. Want God is genadig en werkt met zijn Geest ook al scheuren mensen Zijn kerk in snippers. Hij bouwt en laat groeien, zoals Smouter in zijn meditatie aangeeft. En de preses van de synode, ds. Melle Oosterhuis die ook in Ede heeft gestaan, spreekt naar aanleiding van Ps. 133: “Wat kan het vreugde en voldoening geven, als mensen eensgezind in vrede leven, als broers en zussen bij elkaar!” en “Hoe heerlijk is de gave van de Heer: Hij geeft aan wie in liefde samenleeft het leven dat geen einde heeft.” Ontroering maakt zich meester van velen die de scheuring in hun gemeente hebben meegemaakt. Ook van mij. Deze woorden uit de psalm kunnen en mogen leidraad zijn voor deze dag.

Daarna worden belevingen gedeeld. Een kleinzoon van de eerder genoemde ouderling staat op. Hij zegt - op misschien 3 meter afstand van de plaats waar zijn grootvader opriep om weg te gaan bij die valse herder -  dat God alleen de eer toekomt nu het weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten als broers en zussen zoals vandaag gebeurt. Hij is bij die woorden geëmotioneerd. Die emotie deel ik.

’s Middags is er een gezamenlijke vergadering van LV en Synode. In overgrote meerderheid wordt besloten om een regiegroep te vormen die gaat werken aan de voorbereiding van een fusieproces tussen beide kerkgemeenschappen. Rapportage moet plaats vinden in 2020. De voorzitter wenst de regiegroep Gods zegen toe.

’s Avonds is er nog een gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. Ik neem er aan deel samen met ook mijn Vrijgemaakte broers en zussen. Bijna 50 jaar nadat ik ontslagen ben als leraar aan de Vrijgemaakte Scholengemeenschap in Amersfoort omdat ik niet meer aan dezelfde avondmaalstafel zat als een bestuurslid van die school. Heel bijzonder om nu samen avondmaal te vieren.

Met Herman Gerritsen, afgevaardigde naar de LV, rijd ik terug naar Ede. We delen onze ervaring en gevoelens. Wat een bijzondere dag. Ontroerend en helend. Wat een perspectief voor de kerk van onze Heer. We hopen dat er een kerk zal groeien en wordt gebouwd waar voor de jongere generaties ruimte zal zijn voor ontmoeting en bemoediging, voor liefde en trouw, voor trouw aan de Bijbel, voor opbouw in het geloof. De Kerk van Christus.

Ale Sierksma


Afbeelding bij NGP Blog: Niet gaan stuntelen

NGP Blog: Niet gaan stuntelen

NGP Blog: Niet gaan stuntelen Driemaal per jaar informeert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding via een “blog” de kerken. In d...

Afbeelding bij Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Op 7 mei a.s. zullen voor het eerst kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal. Voor ouders/kinderen die...

Afbeelding bij NGP Blog: Niet gaan stuntelen

NGP Blog: Niet gaan stuntelen

NGP Blog: Niet gaan stuntelen Driemaal per jaar informeert de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding via een “blog” de kerken. In d...

Afbeelding bij Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Kinderen aan het Heilig Avondmaal

Op 7 mei a.s. zullen voor het eerst kinderen mogen deelnemen aan het avondmaal. Voor ouders/kinderen die...

Afbeelding bij Een nieuwe tijd, een nieuw logo

Een nieuwe tijd, een nieuw logo

Voor de Proosdij is ­– als een van de twee Edese NGK's – een nieuwe tijd ingegaan. Daarom is gekozen voor...

Afbeelding bij ​Welkom op de nieuwe website van de Proosdij!

​Welkom op de nieuwe website van de Proosdij!

Een nieuwe situatie, een nieuwe website, een nieuwe logo. Sinds de start van de Pelgrim is de Proosdijkerk...

Afbeelding bij OnderWeg

OnderWeg

OnderWeg is het nieuwe kerkelijke magazine voor de gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde...